English teacher moves to Korean apartment

English teacher moves to Korean apartment